Splošni pogoji za pridobitev DARILA ob unovčenju bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma (v nadaljevanju ‘bon oz. turistični vavčer’)

Zakonska določila – upravičenec do bona

 1. 35. člen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 opredeljuje vse podrobnosti v zvezi s koriščenjem bona, med drugim:
 2. Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki je:
  – polnoletna oseba oziroma oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let (v nadaljnjem besedilu: polnoletni upravičenec), in je upravičena do bona v višini 200 eurov,
  – ostale osebe, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, izpolnjujejo pa pogoj glede stalnega prebivališča (v nadaljnjem besedilu: mladoletni upravičenec), so upravičene do bona v višini 50 eurov.
 3. Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen). Bon se unovči na podlagi izjave, ki je določena z uredbo iz desetega odstavka tega člena.
 4. Bon, ki se glasi na polnoletnega upravičenca, ki je postavljen pod skrbništvo, unovči zanj skrbnik. Bon se unovči na podlagi izjave skrbnika, ki je določena z uredbo iz desetega odstavka tega člena.
 5. Bon je prenosljiv med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Bon je prenosljiv le na osebo, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena in se ne deduje. Bon je prenosljiv in se unovči na podlagi izjave, ki je določena z uredbo iz desetega odstavka tega člena.”

Splošno: Ta pravila določajo pravila in pogoje pridobitve darila ob unovčenju bona v eni od nastanitev podjetja Zymzo d.o.o. (v nadaljevanju ‘ZYMZO’) oz. v nastanitvi partnerja podjetja (v nadaljevanju ‘PARTNER’) kot je navedeno spodaj. Darilo podarja podjetje Zymzo d.o.o., Ilirska ulica 21, 1000 Ljubljana, DŠ: SI 28104056, MŠ: 7016506000 oz. Partner. Odvisno od izbrane nastanitve. S podpisom izjave – rezervacije upravičenec jamči, da bona še ni unovčil drugje ter se strinja z rezervacijo termina pri Zymzo oz. Partnerju in s koriščenjem bona za rezerviran termin v izbrani nastanitvi.

Darilo ob koriščenju/unovčenju bona: Darilo prejme upravičenec, ki bona še ni unovčil drugje, ki izpolnjuje zakonske pogoje, je podal popolne podatke na izjavi za rezervacijo termina ter bo njegov bon na dan prihoda/odhoda v izbrano nastanitev, unovčljiv in bo Zymzu oz. Partnerju s strani FURS tudi plačan. Darilo pripada upravičencu, ki za bivanje izbere nastanitev v Ljubljani. Višina darila je navedena na Izjavi – rezervacija in se podeli v obliki HOFER vrednostnih bonov. V kolikor se izkaže, da je upravičenec turistični vavčer že koristil in ga zato podjetje ZYMZO oz Partner na dan prihoda/odhoda v izbrano nastanitev, ne bosta mogla vpisati v sistem FURS in ga posledično FURS ne bo izplačal, je upravičenec podjetju, ki je lastnik izbrane namestitve kjer je potrdil rezervacijo, dolžan plačati znesek/ceno izbrane namestitve. Cene izbrane nastanitve so med 200 – 300EUR. V kolikor upravičenec, ki je potrdil rezervacijo, ne pride in prihoda ne odpove, boni ne bodo unovčeni, podjetje Zymzo oz Partner pa za rezervirano nastanitev upravičencu izda račun z valuto 3 dni. V primeru neplačila se vloži izvršba.

Koriščenje turističnega vavčerja: Turistični vavčer lahko upravičenec unovči na termin, ki ga je navedel na izjavi, in sicer glede na razpoložljivost od 19. 06. 2020 dalje. Zadnji dan za unovčitev bona je na dan 30. 12. 2021 (nočitev na dan 31. 12. 2021), in sicer za nastanitev v Zymzo nastanitvah oz. nastanitvah Partnerja: nočitev v 2, 3 ali 4 posteljni sobi z lastno kopalnico
cena: 200EUR/noč/sobo oz. 250EUR/noč/sobo oz. 300EUR/noč/sobo.
– obvezno doplačilo takse ob prihodu:
Ljubljana: 3,13EUR / odrasli oz 1,57EUR/otroci
Ptuj: 2,50EUR / odrasli oz 1,25EUR/otroci

Podelitev darila upravičencu: 

 1. Darilo prejme vsak upravičenec, ki izpolnjuje pogoje, in sicer v obliki HOFER vrednostnih bonov. Zymzo oz. Partner bo upravičencu dal datilo, in sicer ima vsak posameznik na izbiro 2 akciji:
  Fiksni znesek 80.00EUR HOFER bonov
  II. Zavrteti kolo sreče, zneski 70.00EUR do 150.00EUR.
 2. Odgovornost podeljevanja darila nosi Zymzo d.o.o.oz. Partner pri katerem je bil turistični vavčer unovčen. Pravice prejema darila ob unovčenju vavčerja ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Ureditev prejema darila za mladoletno osebo se ureja z enim od staršev oz. zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z obdarjencem, da bo le-ta darilo prevzel v skladu s temi splošnimi pogoji. Darila ni mogoče zamenjati. Podeljevalec darila ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v teh splošnih pogojih.
 3. V kolikor posameznik izbere akcijo I. iz zgornjega člena, gre za ugodnost, ki ne šteje za dohodke po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), v skladu s 7. točko 19. člena ZDoh-2:
  (7. ugodnost, ki jo prejme fizična oseba pri nakupu blaga in storitev, vključno s priložnostnim prejemom dodatnega blaga ali storitev, če je taka ugodnost dostopna vsem strankam pod enakimi pogoji in ni v zvezi z zaposlitvijo ali dejavnostjo fizične osebe)
  V kolikor posameznik izbere akcijo II. iz zgornjega člena, se odvede davek od igre na srečo. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli in je organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti.

Zasebnost in varstvo podatkov upravičenca: z odposlanimi podatki prek spletne strani upravičenec potrjuje, da ga podjetje Zymzo d.o.o. kontaktira za namen obveščanja in rezervacije nastanitve. Upravičenci imajo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov. Podatki, ki jih upravičenec odda kot priporočilo v drugem koraku se nikjer ne shranjujejo in jih podjetje Zymzo ne uporablja.

Zavrnitev odgovornosti: Zymzo oz Partner v nobenem trenutku ne nosita odgovornosti za primer, ko turističnega vavčerja upravičenca ni možno unovčiti oz. zanj FURS ne izvede plačila Zymzu oz. Partnerju.

Odgovornost: Zymzo oz. Partner nosi odgovornost za HOFER vrednostne bone. V primeru utemeljenih reklamacij (HOFER vrednostnega bona ni bilo mogoče unovčiti) se Zymzo oz. Partner zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil upravičenca.

Kontakt: Ne glede na izbrano nastanitev je kontakt za reševanje zadev in več informacij e-pošta: info@zymzo.com.
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka na delovne dneve: 10:00 – 14:00 ure.

Januar 2021

Organizator Zymzo d.o.o.