Splošni pogoji za pridobitev DARILA ob unovčenju turističnega vavčerja (v nadaljevanju ‘TV‘) za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma (v nadaljevanju ‘BON’ za stare vavčerje in ‘BON21’ za nove vavčerje)

1. Zakonska določila – upravičenec
(1) 35. člen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (‘BON’)  IN 43. člen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (‘BON21’), opredeljuje vse podrobnosti v zvezi s koriščenjem ‘TV‘, med drugim:
“(2) Upravičenec do ‘TV‘ je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020 (‘BON’) oz. na dan 30. junij 2021 (‘BON21’)  (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki je:
– polnoletna oseba oziroma oseba, ki bo v letu 2020 (
‘BON’) oz. v letu 2021 (‘BON21’) dopolnila 18 let (v nadaljnjem besedilu: polnoletni upravičenec), in je upravičena do ‘TV‘ v višini 200 eurov (‘BON’) oz. 100 eurov (‘BON21’),
– ostale osebe, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, izpolnjujejo pa pogoj glede stalnega prebivališča (v nadaljnjem besedilu: mladoletni upravičenec), so upravičene do 
‘TV‘ (velja za ‘BON’ in za ‘BON21’) v višini 50 eurov.
(3) 
‘TV‘ (velja za ‘BON’ in za ‘BON21’), ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen). ‘TV‘ se unovči na podlagi izjave, ki je določena z uredbo iz desetega odstavka tega člena (‘BON’) oz.z uredbo iz trinajstega odstavka tega člena (‘BON21’).
(4) 
‘TV‘ (velja za ‘BON’ in za ‘BON21’), ki se glasi na polnoletnega upravičenca, ki je postavljen pod skrbništvo, unovči zanj skrbnik. ‘TV‘ se unovči na podlagi izjave skrbnika, ki je določena z uredbo iz desetega odstavka tega člena (‘BON’) oz.z uredbo iz trinajstega odstavka tega člena (‘BON21’).
(5) 
‘TV‘ (velja za ‘BON’ in za ‘BON21’), je prenosljiv med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. ‘TV‘ je prenosljiv le na osebo, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena in se ne deduje. ‘TV‘ je prenosljiv in se unovči na podlagi izjave, ki je določena z uredbo iz desetega odstavka tega člena (‘BON’) oz.z uredbo iz trinajstega odstavka tega člena (‘BON21’).”

2. Splošno:
Ta pravila določajo pravila in pogoje pridobitve darila ob unovčenju ‘TV‘ v eni od nastanitev v upravljanju s strani podjetja Zymzo d.o.o., kot je navedeno spodaj. Darilo podarja organizator Zymzo d.o.o., Ilirska ulica 21, 1000 Ljubljana, DŠ: SI 28104056, MŠ: 7016506000, ki v celoti sprejme jamstvo za podelitev darila. S podpisom izjave upravičenec jamči, da ‘TV‘ še ni unovčil drugje ter se strinja z rezervacijo termina in s koriščenjem ‘TV‘ za rezerviran termin v izbrani nastanitvi. Ob prihodu, s podpisom Izjave upravičenec jamči, da je v izbrano nastanitev prišel z namenom koriščenja ‘TV‘ in prejema darila, ob tem pa je samovoljno izpolnil in podpisal vso potrebno dokumentacijo, dovolil print osebnega dokumenta in vplačal takso za nastanitev.

3. Darilo ob koriščenju/unovčenju ‘TV‘:
Darilo prejme upravičenec, ki ‘TV‘ še ni unovčil drugje, ki izpolnjuje zakonske pogoje, je podal popolne podatke na Izjavi, ter je njegov ‘TV‘ na dan prihoda v izbrano nastanitev, unovčljiv in bo Zymzu oz. Partnerju s strani FURS tudi plačan. Darilo in vrednost darila je navedena na Izjavi in se podeli v obliki HOFER bonov. Koriščenje ‘TV‘: ‘TV‘ lahko upravičenec unovči glede na razpoložljivost od 19. 06. 2020 dalje (‘BON’.) oz. od 16.7.2021 (‘BON21’) Zadnji dan za unovčitev je na dan 29. 06. 2022 (nočitev na dan 30. 06. 2022), in sicer v naslednjih nastanitvah:

1) EVI ROOMS – Bežigrad 6, 1000 Ljubljana: nočitev za 1 – 3 oseb v sobi z lastno kopalnico
cena: med 200EUR/noč/sobo – 600EUR/noč/sobo. (Nosilec nastanitve: RA100 d.o.o.)

2) HOTEL VILA KATRCA – Tržaška cesta 34, 1000 Ljubljana: nočitev za 1 – 4 oseb v sobi z lastno kopalnico
cena: med 200EUR/noč/sobo – 800EUR/noč/sobo. (Nosilec nastanitve: BELLUS d.o.o.)

3) HOTEL KATRCA 1905 – Rožna Dolina cesta 26a, 1000 Ljubljana: nočitev za 1 – 4 oseb v sobi z lastno kopalnico
cena: med 200EUR/noč/sobo – 800EUR/noč/sobo. (Nosilec nastanitve: BELLUS d.o.o.)

4) HOTEL PARK PTUJ – Prešernova ulica 38, 2250 Ptuj: nočitev za 1 – 4 oseb v sobi z lastno kopalnico
cena: med 200EUR/noč/sobo – 800EUR/noč/sobo. (Nosilec nastanitve: PRIMA NOCTA d.o.o.)

5) APARTMAJI ŽIVJO 1, 2, 3 in 4 – Ilirska ulica 21, 1000 Ljubljana: nočitev za 1 – 4 oseb v apartmaju s kopalnico
cena: med 200EUR/noč/sobo – 800EUR/noč/sobo. (Nosilec nastanitve: RA100 d.o.o.)

*v vseh LJ nastanitvah je obvezno doplačilo TAKSE ob prihodu: 3,13EUR/odrasli oz 1,57EUR/otroci
**v vseh PTUJ nastanitvah je obvezno doplačilo TAKSE ob prihodu: 2,50EUR/odrasli oz 1,25EUR/otroci
***cena v nastanitvi EVI ROOMS (RA100 d.o.o.), VILA in HOTEL KATRCA (Bellus d.o.o.) PARK HOTEL PTUJ (Prima Nocta d.o.o.) in APARTMAJIH ŽIVJO (Renata Iskra s.p.) je za vsako odraslo osebo 200 eur oz. 50 eur za vsakega mladostnika mlajšega od 18 let. Za koriščenje nastanitve za eno noč.

4. Podelitev darila upravičencu: 
Ugodnost prejme vsak upravičenec, ki izpolnjuje pogoje, in sicer v obliki HOFER bonov. Zymzo (upravljalec nastanitev) bo HOFER bone upravičencu izročil na dan prihoda ob ureditvi vse potrebne dokumentacije. Ugodnost HOFER bon se podeljuje v skladu z akcijo prek katere je gost rezerviral nastanitev in za katero je unovčil svoj ‘TV‘. Ugodnost se podeljuje v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2), in sicer v skladu s 7. točko 19. člena ZDoh-2: ‘ugodnost, ki jo prejme fizična oseba pri nakupu blaga in storitev, vključno s priložnostnim prejemom dodatnega blaga ali storitev, če je taka ugodnost dostopna vsem strankam pod enakimi pogoji in ni v zvezi z zaposlitvijo ali dejavnostjo fizične osebe.’ Odgovornost oz. jamstvo podeljevanja darila upravičencu, nosi Zymzo d.o.o.. Pravice prejema ugodnosti ob unovčenju ‘TV‘  ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Ureditev prejema ugodnosti za mladoletno osebo se ureja z enim od staršev oz. zakonitim zastopnikom, ki se zaveže skupaj z obdarjencem, da bo le-ta darilo prevzel v skladu s temi splošnimi pogoji. Ugodnosti ni mogoče zamenjati. Podeljevalec ugodnosti ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v teh splošnih pogojih.

5. Zasebnost in varstvo podatkov upravičenca:
S podpisano izjavo upravičenec potrjuje Pravila in pogoje unovčenja ‘TV‘  za prejem darila in se strinja, da podjetje Zymzo d.o.o. oz. njegov partner obdeluje njegove osebne podatke za namene podelitve darila v skladu z izjavo GDPR, ki jih je prejel, prebral in razumel. Privolitev v zbiranje osebnih podatkov je prostovoljna. Upravičenci imajo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov.

6. Zavrnitev odgovornosti:
Zymzo oz partner v nobenem trenutku ne nosita odgovornosti za primer, ko ‘TV‘ upravičenca ni možno unovčiti oz. zanj FURS ne izvede plačila Zymzu oz. Partnerju.

7. Odgovornost:
Zymzo oz. Partner nosi odgovornost za podelitev HOFER bonov. V primeru utemeljenih reklamacij (darilo ni bilo podeljeno zaradi napake) se Zymzo oz. Partner zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil upravičenca.

8. Kontakt:
Ne glede na izbrano nastanitev je kontakt za reševanje zadev in več informacij e-pošta: info@zymzo.com.
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka na delovne dneve: 10:00 – 14:00 ure.

10.6.2021 – Organizator Zymzo d.o.o.